Pozostałe usługi


W zakres pozostałych usług wchodzą czynności, które związane są z działalnością firmy. W ramach tej usługi oferujemy również pomoc podatkową, z której skorzystać mogą w głównej mierze osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

W szczególności oferta obejmuje takie czynności, jak:

 • pomoc w windykacji należności,
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości ZUS, księgowych, podatkowych,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT osób prowadzących lub nie działalność gospodarczą,
 • pomoc w założeniu firmy, a także jej likwidacji, zawieszeniu i przekształceniu,
 • wypełnianie wniosków o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (tzw. VAT budowlany),
 • monitoring zobowiązań i należności,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • przygotowywanie przelewów dla klientów,
 • pomoc przy inwentaryzacji,
 • prowadzenie ewidencji magazynowej,
 • projektowanie i tworzenie raportów według indywidualnego zapotrzebowania,
 • inne usługi.