Usługi kadrowo-płacowe


Oferta usług kadrowo-płacowych jest skierowana zarówno do podmiotów rozliczających ZUS wyłącznie za siebie, jak i do firm zatrudniających pracowników na podstawie różnego rodzaju umów. Obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • ustalanie i naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • rozliczanie obciążeń związanych z wynagrodzeniami (ZUS, PFRON, podatek od płac),
 • sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za pracowników i właścicieli,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędów Skarbowych obowiązkowych deklaracji, informacji i rozliczeń,
 • sporządzanie informacji rocznych PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie raportów RMUA oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 • pomoc i/lub reprezentacja klienta w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • inne usługi według indywidualnych ustaleń.